VIDEO

 
18 April 2014
KRM-P #part1
คุณลักษณะของมีด กระบวนการผลิต
Show
 
18 April 2014
Khun Dong
\"มีดขุนดง\" ออกแบบโดยท่าน พล.ต.ต. เรวัช กลิ่นเกษร ในการสนับสนุนโดย พล.ต.ท. หาญพล นิตย์วิบูลย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัว และเครื่องมือเอนกประสงค์ในการกู้ชีพ KRM Performance ขอกราบขอบพระคุณที่ได้รับโอกาสเป็นผู้ผลิตมีดต้นแบบ พร้อมทำกระบวนการทดสอบการใช้งานจริง โดยทำแบบรวดเดียวไม่มีการพักเพื่อปรับสภาพมีดระหว่างการทดสอบ
Show
 
26 December 2011
Bad Boy Gen II
ใบมีดเป็นซาตินฟินิช เจียร์โดยเว้นลวดลายตรง Life Color เอาไว้พอเป็นสเน่ห์แบบบางส่วนชอบกัน ด้ามไม้สาธร ตกแต่งด้วยการพ่นทราย และเพิ่มเทคนิคการขัดแต่งลงไป สันมีดทิ้งไว้ให้หนาตลอดแนว เน้นให้แข็งแรงเต็มสัดส่วนความหนาของวัตถุดิบ
Show
 
22 December 2011
Nessmuk 2011
Nessmyuk 2011 ซึ่งเป็นมีดราคาเบาที่สุดในสายการผลติของ KRM Performance ออกแบบเพื่อเป็นมีดห้อยคอ ด้ามมีดโปร่งเพื่อลดการต้านกับกระเเสน้ำ หากพกมีดลงไปเล่นน้ำตก หรือที่น้ำมีกระเเสเชี่ยว ลดปัญหาเเรงน้ำดึงมีดออกจากซองหายไป ทั้งนี้ หากต้องการจะพกติดเอว
Show
 
22 December 2011
Highlander
ออกแบบโดย.ชัชวาลย์ ทองวัฒนา ผลิตโดย. KRM Performance วัตถุประสงค์ในการออกแบบ.ให้เป็นมีดติดตัวสำหรับการเดินทางในป่า เน้นน้ำหนักเบา แต่ใช้งานได้เกินตัว
Show
   
Videos
          Facebook     YouTube     flickr